ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Натриев фосфат

Номер на продукта Z 110

Антиоксидант, защитава хранителните продукти от окисляване, гранясване и изменение на цвета. Регистриран като разрешена хранителна добавка (E-399).
Описание
Антиоксидант, защитава хранителните продукти от окисляване, гранясване и изменение на цвета. Регистриран като разрешена хранителна добавка (E-399).
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
Използва се като регулатор на киселинността, емулгатор, текстуризатор, водоудържащ агент, стабилизатор, комплексообразуващ агент.
    Зареждане
    Зареждане