ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...Дистрибуцію, а  також роздрібний продаж продукції в Україні у тому числі через доступний за адресою  https://www.vivasanint.com/uk-ua/  інтернет-магазин здійснює 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВІВАСАН-УКРАЇНА”

Місцезнаходження товариства : Україна, м. Київ, вул. Рибальська, 22                

                      

Ідентифікаціний код юридичної особи:    32709447

тел. +38 044 594 53 01

Електронна пошта  order.vivasan@gmail.com    

                                                                

Умови та порядок продажу товарів через інтернет-магазин (асортимент та ціна продукції, порядок прийняття замовлень, умови  оплати та доставки),  що мають силу оферти, наведені у розділі «ДОПОМОГА».

Вартість  замовленої продукції, що підлягає  сплаті замовником,  включає  в себе усі передбачені чинним законодавством податки, зокрема, податок на додану  вартість.

Вартість доставки замовленої продукції оплачується замовником і розраховується та повідомляється замовникові у процесі оформлення замовлення.

Оплата замовником свого  замовлення обраним ним способом означатиме його згоду з запропонованими  умовами  продажу та вважатиметься дією, яка засвідчує прийняття (акцепт)  пропозиції (оферти) продавця.

Запропоновані умови продажу (пропозиція або оферта) є чинними доти, доки вони оприлюднені на цьому сайті:

https://www.vivasanint.com/uk-ua/

Замовник має право розірвати укладений договір купівлі продажу протягом чотирнадцяти днів з моменту одержання ним замовленої та оплаченої продукції шляхом письмового повідомлення продавця про таке розірвання та повернення отриманого товару у вказаний строк.

Претензії щодо якості придбаної продукції приймаються протягом 60 календарнихднів, починаючи з дня фактичного отримання продукції замовником, але не  пізніше терміну придатності (гарантійного терміну) придбаної  продукції,  якщо чинним законодавством не встановлено інше.

Претензії приймаються за вказаною на цьому сайті адресою продавця у письмовому вигляді.

 

 

Ця сторінка знаходиться в режимі адаптації до вимог національного законодавства.

Зареждане
Зареждане