ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...


Контролирай своя бизнес с Вивасан

Image title

Вие имате възможност да контролирате своя бизнес с Вивасан по всяко удобно за вас време.

Полагащите ви се премии в рамките на маркетинг плана на Вивасан се показват в специален раздел на интернет-магазина на Вивасан.

При това всички консултанти на Вивасан имат достъп до портала на лидерите на Вивасан.

От съображения за сигурност всеки консултант на Вивасан е длъжен да се регистрира на дадения портал:

 

  •  Номер на консултанта
  •  Действителен Е-Mail

 

След тази първа регистрация консултантът ще получи от лидерския портал паролата на своята електронна кутия. 

С помощта на тази парола и номера на консултанта, последният ще получи достъп до своя раздел от портала на лидерите.

Благодарение на портала на лидерите на Вивасан вие можете постоянно да проверявате своите обороти, броя на новите консултанти, активността на структурата и т.н., а също така да вземате решения.

Зареждане
Зареждане