ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Экс. коры африканского дерева энантия хлоранта

Номер на продукта Z 591

It is used in ethno medicine due to its curative and anti-inflammatory properties. It cleans, decreases pores, prevents from oily skin shining, your skin becomes more elastic and looks fresher.
Описание
It is used in ethno medicine due to its curative and anti-inflammatory properties. It cleans, decreases pores, prevents from oily skin shining, your skin becomes more elastic and looks fresher.
    Зареждане
    Зареждане