ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...


ВИРТУАЛЕН СКЛАД

 

Желаете ли да увеличите своя бизнес? Имате ли приятели и познати в други градове, които също искат да добият опит в работата с нашата продукция?

В такъв случай виртуалният склад дава оптимална възможност за построяване на свой бизнес на място.

Вие не трябва да купувате продукти, да пътувате хиляди километри и да се надявате да ги продадете.

Поговорете с хората на место и ги регистрирайте във вашата верига за продажба.

Разпределете в интернет-магазина поръчки за всеки ваш консултант.

Вие разпределяте отделните поръчки, а ние ги изпращаме на всеки консултант от вашата структура.

Отделните членове на структурата също така имат право да получават моментално намаление.

 

 

Image title


 
Image title

Оборотът на вашия виртуален склад възлиза на 3000 шв. франка. Съгласно нашата таблица вие ще получите 5% за оборот в качеството на премия, т.е. 150 шв. франка.

Следва да помните,че за вас си остава правото да изискате другите премии по маркетинг плана на Вивасан.

 

Следва да помните: Поръчките за клиенти,които нямат консултантски номер е необходимо да записвате на своя номер.

 

Съществуват два вида доставки:

 

Доставката на отделните поръчки се извършва на адреса на консултантите на Вивасан,коитоползват услугите на виртуалния склад или на отделните адреси на консултантите.

При директно изпращане на поръчките към консултантите на Вивасан, използващи интернет-магазина, заплащането може да стане с кредитна карта или при получаване на поръчката.

 

В случай на директно изпращане на поръчката консултантът на Вивасан трябва да заплатис кредитна карта.

Консултантът на Вивасан, използващ интернет-магазина, заплаща стоката в полза на Вивасан независимо от формата на доставка.

Зареждане
Зареждане