ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Есенция Баха

Номер на продукта Z 021

" Смес от екстракти от цветовете на джанка (Prunus cerasіfera) и слива - плодово растение от подсемейството на сливовите семейства розови (Rosaceae), съдържа флавоноиди, етерични масла и други миньорни вещества,балсамин (Impatіens glandulіfera Royle) от семейството на (Balsamіnaceae), камена роза
Описание
" Смес от екстракти от цветовете на джанка (Prunus cerasіfera) и слива - плодово растение от подсемейството на сливовите семейства розови (Rosaceae), съдържа флавоноиди, етерични масла и други миньорни вещества,балсамин (Impatіens glandulіfera Royle) от семейството на (Balsamіnaceae), камена роза (слънцецвят монетолистен) (Helіanthemum nummularіum) от семейството на ладаниковите (Lіstaceae), звезди на вифлиема (сенникоцветни) (Ornіthoglum) от семейството на зюмбюлите (Hyacіnthaceae). Химическият състав на цветовете не е изучен. Сместта се използва за приготвяне на цветните композиции Баха. Оказва леко успокояващо действие. Влиза в състава на капките за бърза помощ. "
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
"Стрес, повишена възбудимост, нарушение на съня, неврози, хипертиреоза, хипертония "
    Зареждане
    Зареждане