ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Бехеноил PG тримониум хлорид

Номер на продукта Z 026

Комплексно вещество с антистатично действие.
Описание
Комплексно вещество с антистатично действие.
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
Използва се в козметичните средства като антистатик.
    Зареждане
    Зареждане