ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Натриев фосфат

Номер на продукта Z 110

"Антиоксидант, защитава хранителните продукти от окисляване, гранясване и изменение на цвета. Регистриран като разрешена хранителна добавка (E-399). "
Описание
"Антиоксидант, защитава хранителните продукти от окисляване, гранясване и изменение на цвета. Регистриран като разрешена хранителна добавка (E-399). "
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
"Използва се като регулатор на киселинността, емулгатор, текстуризатор, водоудържащ агент, стабилизатор, комплексообразуващ агент. "
    Зареждане
    Зареждане