ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Лимонена киселина

Номер на продукта Z 137

"(2-хидрокси-1,2,3-пропантрикарбоксилна киселина, 3-хидрокси-3-карбоксипентандионова киселина) (C6H8O7). Белият кристален материал е силно разтворим във вода, разтворим е в етилов алкохол и слабо разтворим в диетилов етер. Слаба трибазова киселина. Солите и етерите на лимонената киселина се наричат
Описание
"(2-хидрокси-1,2,3-пропантрикарбоксилна киселина, 3-хидрокси-3-карбоксипентандионова киселина) (C6H8O7). Белият кристален материал е силно разтворим във вода, разтворим е в етилов алкохол и слабо разтворим в диетилов етер. Слаба трибазова киселина. Солите и етерите на лимонената киселина се наричат нитрати.Като основен междинен продукт от метаболитния цикъл на трикарбоксилните киселини играе важна роля в системата на биохимичните реакции на клетъчното дишане на много организми. Използва се широко като ароматизираща добавка, регулатор на киселинността и консервант в хранителната промишленост (хранителни добавки Е 330), за производството на напитки, сухи пенливи напитки. Безопасен компонент!"
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
"Използва се като ароматизираща добавка, регулатор на киселинността и консервант в хранителната промишленост (хранителна добавка Е 330), за производството на напитки, сухи пенливи напитки."
    Зареждане
    Зареждане