ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Пшеница

Номер на продукта Z 155

"Пшеница (Trіtіcum L.). В покълналите зърна от пшеница, концентрацията на ауксини - растителни хормони на растежа и витамин Е е сравнително висока. Влиза в състава на «Вива Фит кафе« . "
Описание
"Пшеница (Trіtіcum L.). В покълналите зърна от пшеница, концентрацията на ауксини - растителни хормони на растежа и витамин Е е сравнително висока. Влиза в състава на «Вива Фит кафе« . "
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
"Източник на аминокиселини, витамин Е, микроелементи."
    Зареждане
    Зареждане