ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Аура-28-пептид

Номер на продукта Z 186

Пептид - последно поколение (ацетил-тетрапептид-18 и дипептид-11), биологически е свързан с наночастици от чисто колоидно злато (чистотата на златото >99 %), които насочват пептидите в необходимата зона на действие.
Описание
Пептид - последно поколение (ацетил-тетрапептид-18 и дипептид-11), биологически е свързан с наночастици от чисто колоидно злато (чистотата на златото >99 %), които насочват пептидите в необходимата зона на действие.
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
Регулиращ хомеостазата на извънклетъчния матрикс. Уникална последователност от високоактивни аминокиселини, която копира активин-бета. Той потиска ММП9 - ( матриксните металопротеинази от 9-ти вид ), които разрушават колагена и стимулира изработването на
    Зареждане
    Зареждане