VK:048324

ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...
Описание
Съдържа предшественик на сиртуина.
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
Удължава жизнената дейност на клетките, поддържа тяхната взаимовръзка, а също така препятства гликацията.
    Зареждане
    Зареждане