ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

"Карагенан "

Номер на продукта Z 279

Семейство първични сулфатни полизахариди, получавани от червени морски водорасли. Разрешена хранителна добавка (Е-407).
Описание
Семейство първични сулфатни полизахариди, получавани от червени морски водорасли. Разрешена хранителна добавка (Е-407).
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
Използва се като сгъстител.
    Зареждане
    Зареждане