ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

"Карагенан "

Номер на продукта Z 279

It is the family of line sulfate polysaccharide derived from the red algae. It is a permitted dietary supplement (E-407).
Описание
It is the family of line sulfate polysaccharide derived from the red algae. It is a permitted dietary supplement (E-407).
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
It is used as a thickening agent.
    Зареждане
    Зареждане