VK:048324

ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Калциев карбонат

Номер на продукта Z 288

Необходим за работа на мускулите, за строежа на костната и съединителната тъкан, съсирване на кръвта, укрепване на клетъчните мембрани. Дефицитът на калций може да доведе до токсикоза на бременноста, окапване на косите, хипертонична криза. При недостиг на калций организмът го взема от костите.
Описание
Необходим за работа на мускулите, за строежа на костната и съединителната тъкан, съсирване на кръвта, укрепване на клетъчните мембрани. Дефицитът на калций може да доведе до токсикоза на бременноста, окапване на косите, хипертонична криза. При недостиг на калций организмът го взема от костите.
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
Прилага се при алергии, остеопороза, недостиг на калций.
    Зареждане
    Зареждане