ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Цариградска шушулка (рожково дърво)

Номер на продукта Z 304

Carob Tree (Saint-John's-bread) – in this case people use natural Locust bean gum. This permitted diet supplement (…410) can be applied as a viscosifier or emulsifier. It can reduce the cholesterol level.
Описание
Carob Tree (Saint-John's-bread) – in this case people use natural Locust bean gum. This permitted diet supplement (…410) can be applied as a viscosifier or emulsifier. It can reduce the cholesterol level.
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
Carob tree is used as emulsifier, viscosifier and in case of increased cholesterol level.
    Зареждане
    Зареждане