ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Соя

Номер на продукта Z 330

It stimulates secretion of gastric juice and pancreatin juice as well as intensifies bile excretion, while improving digestion process of proteins, fats and carbohydrates.
Описание
It stimulates secretion of gastric juice and pancreatin juice as well as intensifies bile excretion, while improving digestion process of proteins, fats and carbohydrates.
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
It accelerates the process of protein digestion.
    Зареждане
    Зареждане