VK:048324

ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

УВ B филтри

Номер на продукта Z 369

Ултравиолетовите лъчи от тип В - средна дължина (съставляват само 5-10%) - но са най-опасни: именно тези лъчи причиняват фотостареене на ДНК клетките, мутации, причиняват клетъчна смърт, водят до образуване на злокачествени кожни заболявания и, разбира се, участват във фотостареенето на кожата.
Описание
Ултравиолетовите лъчи от тип В - средна дължина (съставляват само 5-10%) - но са най-опасни: именно тези лъчи причиняват фотостареене на ДНК клетките, мутации, причиняват клетъчна смърт, водят до образуване на злокачествени кожни заболявания и, разбира се, участват във фотостареенето на кожата. Ултравиолетовите лъчи с тази дължина стимулират образуването на меланин в кожните клетки. Именно за защитата от тези лъчи е насочено действието на UV-B-филтрите. Този тип лъчи не прониква през стъклата на прозорците.
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
Прилагат се в козметиката, предназначена да предпазва кожата от ултравиолетови лъчи от тип В.
    Зареждане
    Зареждане