ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Пептиди

Номер на продукта Z 370

Природни или синтетични съединения, чиито молекули се състоят от аминокиселинни остатъци (два или повече), свързани заедно чрез пептидни (амидни) връзки.
Описание
Природни или синтетични съединения, чиито молекули се състоят от аминокиселинни остатъци (два или повече), свързани заедно чрез пептидни (амидни) връзки.
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
Регулират много функции на кожата, предотвратявайки стареенето й.
    Зареждане
    Зареждане