ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Керамиди 1, 3, 6 II

Номер на продукта Z 386

Natural lipids (fats), which are the main structural components of the external structure of the skin.
Описание
Natural lipids (fats), which are the main structural components of the external structure of the skin.
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
Prevents water loss of the epidermis.
    Зареждане
    Зареждане