ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Екстракт от миди от Нова Зеландия

Номер на продукта Z 392

Mussel extract is rich in amino acids, Omega-3 fatty acids and microelements. It nourishes and rejuvenates the skin, protects against ionizing, radio active radiation and UV rays.
Описание
Mussel extract is rich in amino acids, Omega-3 fatty acids and microelements. It nourishes and rejuvenates the skin, protects against ionizing, radio active radiation and UV rays.
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
It nourishes and rejuvenates the skin, protection againgst radiation.
    Зареждане
    Зареждане