ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...
Описание
It contains natural phytoestrogens and oligosaccharides.
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
It has anti-inflammatory, antiallergic, soothing, healing and strong moisturizing effect. It aids in the treatment of eczema, dermatitis and pustular skin lesions.
    Зареждане
    Зареждане