ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Mускатник (Mиристика)

Номер на продукта Z 405

Nutmeg stimulates blood circulation in the scalp and nourishes the hair follicles, stops hair loss, stimulates its growth, normalizes function of sebaceous glands.
Описание
Nutmeg stimulates blood circulation in the scalp and nourishes the hair follicles, stops hair loss, stimulates its growth, normalizes function of sebaceous glands.
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
It is recommended for care of oily hair.
    Зареждане
    Зареждане