ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Екстракт от дъб

Номер на продукта Z 415

Екстрактът от дъб - съдържа тритерпеноиди, сапонини, моно - сескви- и дитерпеноиди, фитостероли, флавоноиди до 1.2% L. включително катехини, левкоантоцианидини, проантоцианидини, кумарини, лигнани, циклитоли, въглехидрати, многоядрени ароматни съединения, а също така азотсъдержащи - феноли, фенолни
Описание
Екстрактът от дъб - съдържа тритерпеноиди, сапонини, моно - сескви- и дитерпеноиди, фитостероли, флавоноиди до 1.2% L. включително катехини, левкоантоцианидини, проантоцианидини, кумарини, лигнани, циклитоли, въглехидрати, многоядрени ароматни съединения, а също така азотсъдержащи - феноли, фенолни гликозиди и киселини, техни етери, ароматни и алифатни въглеводороди, алкохоли, етери, алдехиди, кетони, висши мастни и циклохексанкарбоксилни киселини от установената структура. Танините са изолирани до 40% от галовете, мастното масло до 10.8%, етерично масло. Откритите полиестолиди, витамините В, В2, В6, С, Е, К, Н, РР и пантотеновата киселина се използват като свързващо и противовъзпалително средство при заболявания на устната кухина: гингивит, стоматит, амфодентоза вместо вносната ратания. Препоръчва се и за глосит и фарингит. Добри резултати са отбелязани при лечението на изгаряния.
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
Има противовъзпалителен ефект.
    Зареждане
    Зареждане