ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Eкстракт от очеболец

Номер на продукта Z 419

It contains catechine, glycosides, flavonoids, phlobaphene, resins, ellagic and chinic acids, essential oils.
Описание
It contains catechine, glycosides, flavonoids, phlobaphene, resins, ellagic and chinic acids, essential oils.
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
It has anti-inflammatory, astringent, anti-bacterial qualities, reduces permeability of capillaries and narrows blood vessels.
    Зареждане
    Зареждане