Зареждане
Добавяне на продукти ...

Екстракт от кората на ясен

Номер на продукта Z 427

Ash bark extract has heamostatic, tonic, febrifugal, astringent, wound healing, diarrheogenic, diuretic, antimicrobial, spasmolitic, antitussive, antirheumatic and antihelminthic effects.
Описание
Ash bark extract has heamostatic, tonic, febrifugal, astringent, wound healing, diarrheogenic, diuretic, antimicrobial, spasmolitic, antitussive, antirheumatic and antihelminthic effects.
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
It is used as a tonic.
    Зареждане
    Зареждане