ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Листа на декоративен тютюн

Номер на продукта Z 428

It has analgesic and antihelminthic properties. The plant is used for treatment of diseases of the eyes, skin, nervous and cardiovascular systems.
Описание
It has analgesic and antihelminthic properties. The plant is used for treatment of diseases of the eyes, skin, nervous and cardiovascular systems.
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
It is used to trefor diseases of the eyes and skin.
    Зареждане
    Зареждане