VK:048324

ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Листа от малини

Номер на продукта Z 430

Регулират миграцията на кожните клетки по време на възстановяването на епитела след нараняване. Разтварят вътреклетъчните връзки, поради което клетките могат да се отделят от общата маса и да се преместят на ново място. Също така, протеолитичните кожни ензими регулират възпалението.
Описание
Регулират миграцията на кожните клетки по време на възстановяването на епитела след нараняване. Разтварят вътреклетъчните връзки, поради което клетките могат да се отделят от общата маса и да се преместят на ново място. Също така, протеолитичните кожни ензими регулират възпалението.
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
Регулира миграцията на кожните клетки по време на възстановяването на епитела след нараняване.
    Зареждане
    Зареждане