ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Екстракт от закръглен циперус

Номер на продукта Z 435

Tubers of cypress-grass contain essential oil with the unusual camphoraceaous scent. The plant has an analgetic effect on the human body.
Описание
Tubers of cypress-grass contain essential oil with the unusual camphoraceaous scent. The plant has an analgetic effect on the human body.
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
It is a natural bleach for the skin.
    Зареждане
    Зареждане