ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Mасло от гвинейска палма

Номер на продукта Z 447

It contains lipids, proteins, carotenoids, vitamin E, and vitamin B complex, microelements and other biologically active substances.
Описание
It contains lipids, proteins, carotenoids, vitamin E, and vitamin B complex, microelements and other biologically active substances.
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
It has a favourable effect on sensitive skin and aids to restore elasticity and shine to dry and damaged hair.
    Зареждане
    Зареждане