ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Натриев селенит

Номер на продукта Z 462

Натриевият селенит регулира пропускливостта на клетъчните мембрани, предотвратява миопатията на стомаха и сърцето и фиброзната дегенерация на панкреаса. Той се намира в микроколичества практически във всички животински тъкани, с изключение на мазнините. Синергистите на селен са виатаминът Е и антиоксидантът сантохин, т.е. те помагат да се подобри синтеза на глутатионовия пероксид в организма, да се увеличи концентрацията на ензима в кръвната плазма. Подобрява абсорбцията на селен и забавя отделянето му от организма с повишени дози на витамин В1.
Описание
Натриевият селенит регулира пропускливостта на клетъчните мембрани, предотвратява миопатията на стомаха и сърцето и фиброзната дегенерация на панкреаса. Той се намира в микроколичества практически във всички животински тъкани, с изключение на мазнините. Синергистите на селен са виатаминът Е и антиоксидантът сантохин, т.е. те помагат да се подобри синтеза на глутатионовия пероксид в организма, да се увеличи концентрацията на ензима в кръвната плазма. Подобрява абсорбцията на селен и забавя отделянето му от организма с повишени дози на витамин В1.
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
Регулира пропускливостта на клетъчните мембрани, предотвратява миопатията на стомаха и сърцето и фиброзната дегенерация на панкреаса.
    Зареждане
    Зареждане