ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Цветна есенция на слънчево цвете

Номер на продукта Z 494

Helianthemum nummularium is the perennial plant of cistaceae family. Honey plant. Infusion of leaves and flowers contains a lot of flavonoids and tanning substances having a wound-healing effect.
Описание
Helianthemum nummularium is the perennial plant of cistaceae family. Honey plant. Infusion of leaves and flowers contains a lot of flavonoids and tanning substances having a wound-healing effect.
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
It is used in conditions of stress, phobia, fear.
    Зареждане
    Зареждане