VK:048324

ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...
Описание
It contains polyunsaturated omega-3 fatty acids.
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
It has an anti-inflammatory, blood-thinning, antineoplastic and antisclerotic effect.
    Зареждане
    Зареждане