ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Инулин

Номер на продукта Z 506

Inulin (10 %) reduces glucose absorption, contributes to the growth of lactobacilli and bifidobacteria by normalizing the intestinal flora. It eliminates toxins, salts of heavy metals, radionuclides, cholesterol.
Описание
Inulin (10 %) reduces glucose absorption, contributes to the growth of lactobacilli and bifidobacteria by normalizing the intestinal flora. It eliminates toxins, salts of heavy metals, radionuclides, cholesterol.
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
It excretes waste, heavy metal salts, radionuclides and cholesterol from the body.
    Зареждане
    Зареждане