ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Магнезиеви соли на мазни хранителни киселини

Номер на продукта Z 512

Food additive …470b
Описание
Food additive …470b
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
It is a stabilizer used to maintain and improve viscosity and texture of food products. It is used as an anticaking agent in food powders, as well as an emulsifier and a separating agent.
    Зареждане
    Зареждане