ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Витамин B 12 (цианокобаламин)

Номер на продукта Z 516

Vitamin ‚12 (cyanocobalamin) stimulates synthesis of nucleotides, formation of erythrocytes, nerve tunic cells, body growth, and prevents anemia, nerve inflammation.
Описание
Vitamin ‚12 (cyanocobalamin) stimulates synthesis of nucleotides, formation of erythrocytes, nerve tunic cells, body growth, and prevents anemia, nerve inflammation.
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
It stimulates nucleotide synthesis.
    Зареждане
    Зареждане