ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Анасон

Номер на продукта Z 558

Anise is a spice from the leaves and seeds of a herbaceous annual plant. Anise has a pleasant sweet taste, thus it is traditionally used for sweet dishes, cakes, sweets.
Описание
Anise is a spice from the leaves and seeds of a herbaceous annual plant. Anise has a pleasant sweet taste, thus it is traditionally used for sweet dishes, cakes, sweets.
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
It is used for marinades, meat and fish dishes.
    Зареждане
    Зареждане