ВНИМАНИЕ ! За кратка информация можете да позвъните на телефон: +359 879 170 898
Зареждане
Добавяне на продукти ...

Mасло от семена на сънотворен мак

Номер на продукта Z 565

Poppy contains vitamins E and PP, which affect the health and beauty of human skin, it is rich in micro- and macroelements: ferrum, phosphorus, calcium, potassium, magnesium.
Описание
Poppy contains vitamins E and PP, which affect the health and beauty of human skin, it is rich in micro- and macroelements: ferrum, phosphorus, calcium, potassium, magnesium.
ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА
Used in cosmetics to trefor skin diseases by quickly restoring the skin superficial layers after the external injuries.
    Зареждане
    Зареждане