VK:048324

PE SCURT DESPRE POLITICA NOASTRĂ DE CONFIDENŢIALITATE

DESPRE NOI? Suntem VIVASAN LAUR S.R.L. şi prelucrăm datele dvs. personale în calitate de operator de date cu caracter personal.  Vezi mai mult.

 1. CUM FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL? Datele dumneavoastră cu caracter personal (obţinute online sau personal) vor fi folosite, în scopuri precum gestionarea înregistrarii dumneavoastră ca utilizator al website-ului nostru, pentru gestionarea achiziţiilor dumneavoastră de produse, pentru a putea răspunde întrebărilor adresate de dumneavoastră prin intermediul website-ului nostru, precum şi, pentru a vă trimite comunicările și newsletterele noastre personalizate, dacă veți fi de acord. Vezi mai mult.

 

 1. DE CE FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL? Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în diverse scopuri. Principalul scop al prelucrării este onorarea contractului pe care îl încheiaţi cu noi atunci când vă înregistraţi şi când cumpăraţi ceva prin intermediul website-ului nostru. De asemenea, vă prelucrăm datele cu caracter personal și pentru a beneficia de oricare dintre serviciile sau funcţionalităţile website-ului nostru, pentru a putea răspunde întrebărilor dumneavoastră, sau pentru a vă trimite newsletter-ul nostrum, pe baza consimţământului pe care ni-l daţi. Vezi mai mult.

 

 1. CUI TRANSFERĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL? Vom putea transfera datele dumneavoastră către furnizorii noștri de servicii, către companii din grupul Vivasan care își derulează activitatea în Uniunea Europeană, sau către colaboratori cu care am încheiat un acord şi care se află în în afara Uniunii Europene. Vezi mai mult.

 

 1. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ? În relația cu Vivasan Laur S.R.L., în acord cu prevederile legislației în domeniul datelor cu caracter personal, aveţi dreptul de a accesa, corecta, şterge datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea aveți și alte drepturi precum dreptul de a vă opune să vă utilizăm datele sau dreptul de a solicita portabilitatea acestor date, după cum vom detalia în cuprinsul acestei Politici de Confidențialitate. Vezi mai mult.

 

Mai jos găsiți Politica noastră de confidenţialitate detaliată, pe care vă invităm să o lecturați.

Despre Politica noastră de Confidențialitate

În această Politică de confidenţialitate veţi găsi toate informaţiile relevante care se aplică utilizării datelor cu caracter personal ale clienţilor şi utilizatorilor noştri, indiferent de modul de conectare (online sau de personal).

 • Transparența este principiul pe care ne bazăm acțiunile în legătură cu prelucrarea datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru ca dumneavoatră să puteți înţelege modul în care vă utilizăm datele sau drepturile pe care le aveţi în legătură cu datele personale:
 • Această Politică de confidenţialitate este disponibilă permanent pe website-ul nostrum și o puteţi consulta în orice moment.
 • Unele denumiri pe care le vom folosi în această Politică de confidenţialitate:

Am primit datele dumneavoastră cu caracter personal prin următoarele mijloace:

 • Website-ul nostru, vivasanint.ro.
 • Direct de la dumneavoastră în cadrul prezentărilor VIVASAN pe care le-am făcut;
 • Direct de la dumneavoastră în magazinul nostru fizic din București.
 1. OPERATORUL RESPONSABIL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ?

Operatorul responsabil privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este VIVASAN LAUR S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, str. Hatmanul Arbore, nr. 15-19, ap. 202, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/1605/2007, cod unic de inregistrare fiscala RO20818404

 • E-mailul Responsabilului pentru Protecţia datelor: dataprotection@vivasanint.ro

2. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Pentru a beneficia de produsele, serviciile sau funcţionalităţile website-ului nostru trebuie să vă prelucrăm date cu caracter personal, cum ar fi:

 • date de identificare (numele, prenumele, informaţiile de contact etc);
 • informaţii de tranzacţionare (de exemplu, informaţiile privind plăţile sau pe cele privind cardul bancar, informaţii despre achiziţii, comenzi, returnări etc.);
 • datele privind conectarea, geolocalizarea şi navigaţia (în cazul în care interacţionaţi cu noi, de exemplu, de pe telefonul mobil);

 

Atunci când completaţi datele personale pentru a vă oferi acces la anumite funcţionalităţi sau servicii ale website-ului veți întâlni unele câmpuri ca fiind obligatorii, deoarece acestea conțin informaţii necesare pentru a vă putea furniza serviciul sau pentru a vă oferi acces la funcţionalitatea respectivă. Vă informăm că, dacă decideţi să nu ne furnizaţi informațiile obligatorii, este posibil ca înregistrarea dumneavoastră ca utilizator să nu poată fi finalizată și să nu puteţi beneficia de anumite servicii sau funcţionalităţi ale website-ului.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:

SCOP DESCRIERE
1. Gestionarea înregistrării dumneavoastră ca utilizator al website-ului www.vivasanint.ro.

 

În cazul în care doriți să vă înregistraţi ca utilizator pe  website-ul nostru, trebuie să vă prelucrăm datele pentru a vă identifica ca utilizator al acesteia şi pentru a vă oferi acces la diferitele sale funcţionalităţi, produse şi servicii disponibile. Contul de utilizator poate fi anulat în orice moment, contactându-ne la ……………….

 

2. Executarea contractului de vânzare-cumpărare realizat prin achiziția făcută de dumneavoastră pe website-ul www.vivasanint.ro. Acest scop vă vom prelucra date personale, în principal astfel:

■                 Pentru a vă contacta în legătură cu situația livrării produselor sau serviciilor contractate de la noi.

■                 Pentru gestionarea plăţilor efectuate de dumneavoastră pentru produsele sau serviciile achiziţionate, indiferent de mijlocul de plată utilizat. Când cumpăraţi unul dintre produsele noastre prin intermediul website-ului www.vivasanint.ro, aveți opțiunea de a activa funcţia de salvare a informațiilor dumneavoastră de pe cardul bancar pentru achiziţii viitoare, trebuie să prelucrăm datele indicate pentru utilizarea acestei funcţionalităţi. Consimţământul pentru activarea acestei funcţionalităţi permite completarea automată a datelor dumneavoastră bancare pentru eventuale achiziţii viitoare, fără a mai fi necesară reintroducerea datelor la fiecare nouă achiziţie. Puteți modifica sau şterge aceste date în orice moment prin secţiunea specială din contul dumneavoastră de utilizator de pe website-ul www.vivasanint.ro.

■                 Pentru activarea mecanismelor necesare prevenirii potenţialelor fraude în timpul procesului de cumpărare. În cazul în care considerăm că există indicii că tranzacţia ar putea fi frauduloasă, prelucrarea datelor dumneavoastră poate conduce la blocarea tranzacţiei.

■                 Pentru gestionarea posibilelor retururi după ce aţi făcut o achiziţie.

■                 Pentru a vă factura produsele achiziționate de pe website-ul www.vivasanint.ro.

Pentru a vă putea oferi cadouri, carduri cadou sau alte beneficii oferite de Vivasan Laur SRL.

3. Pentru a răspunde solicitărilor sau cererilor făcute de dumneavoastră direct sau prin intermediul formularul de contact de pe website-ul www.vivasanint.ro În acest scop vom prelucra numai datele personale necesare pentru a rezolva solicitarea sau cererea dumneavoastră.
4. Pentru scopuri de marketing ■                 În cazul în care vă abonaţi la newsletter-ul nostru, vă vom prelucra datele dumneavoastră personale pentru trimiterea de informaţii personalizate despre produsele sau serviciile noastre prin diverse mijloace (cum ar fi prin e-mail sau SMS).

■                Vă puteţi dezabona de la newsletter în orice moment şi total gratuit prin secţiunea “Newsletter” a website-ului www.vivasanint.ro, precum şi prin instrucţiunile furnizate în fiecare comunicare.

5. În scopul analizării utilizării în vederea îmbunătăţirii serviciilor noastre Când accesaţi website-ul nostru, vă informăm că vom prelucra datele dumneavoastră de navigare în scopuri analitice şi statistice, adică pentru înţelegerea modului în care utilizatorii interacţionează cu website-ul  www.vivasanint.ro în vederea îmbunătăţiri acestuia.
 1. TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONAL?

Temeiul legal în vaza căruia vă prelucrăm datele personale este stabilit în acord cu scopul pentru sunt prelucrate aceste date. În acest sens vă prezentăm mai departe o lista cu temeiurile legale ale prelucrării de date personale de către Vivasan Laur SRL:

SCOP TEMEI LEGAL
1. Gestionarea înregistrării dumneavoastră ca utilizator al website-ului www.vivasanint.ro. Temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este dat de necesitatea operării înregistrării dumneavoastră ca utilizator al contului de pe website-ul www.vivasanint.ro, în acord cu termenii și condițiile existente pe website. În lipsa prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal înregistrarea dumneavoastră pe website-ul nostru nu se poate realiza.
2. Executarea contractului de vânzare-cumpărare realizat prin achiziția făcută de dumneavoastră pe website-ul www.vivasanint.ro Prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară pentru executarea contractului de vânzare-cumpărare realizat prin achiziția făută pe website-ul www.vivasanint.ro.

Stocarea datelor dumneavoastră referitoare la plata cu cardul, în vederea plății achiziției făcute sau pentru stocarea în vederea înregistrării pentru achiziții viitoare se va face exclusiv în temeiul legal al consimțământului dumneavoastră.

Pentru efectuarea verificărilor necesare prevenirii eventualelor fraude, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se va face în baza interesului legitim.  pe care îl avem pentru a putea lua măsuri pentru protecția dumneavoastră și a noastră împotriva tentativelor de fraudă ale terţilor.

3. Pentru a răspunde solicitărilor sau cererilor făcute de dumneavoastră direct sau prin intermediul formularul de contact de pe website-ul www.vivasanint.ro Răspunsul la solicitările și cererile dumneavoastră se va face în baza interesului legitim pe care îl avem pentru a vă putea răspunde și a găsi soluții la solictările dumneavoastră.

În cazul în care ne contactaţi pentru gestionarea aspecte legate de comanda dumneavoastră sau de produsul achiziţionat prin intemediul website-ului www.vivasanint.ro, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară în scopul executării contractului de vânzare-cumpărare.

Când întrebările dumneavoastră sunt legate de cu exercitarea drepturilor despre care vă informăm mai jos sau în legătură cu reclamaţii faţă de produsele sau serviciile noastre, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se va face în vederea îndeplinirii obligaţiilor noastre legale.

4. Scopuri de marketing Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri de marketing exclusiv în baza consimţământului pe care ni-l daţi, indiferent de modalitatea prin care acest consimtământ a fost exprimat: fizic sau online.
5. Analizarea utilizării în vederea îmbunătăţirii serviciilor Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în vedere analizei utilizării în vederea îmbunătățirii serviciilor de pe website-ul www.vivasanint.ro se va face în baza interesului legitim pe care îl avem, pentru a putea analiza caracterul de utilizare al website-ului nostru şi pentru a îmbunătății serviciile oferite prin intermediul acestuia.

4. DURATA STOCĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

 

În acord cu scopurile pentru care vă prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal, perioada de stocare a acestor date va fi:

SCOP DURATA STOCĂRII
1. Gestionarea înregistrării dumneavoastră ca utilizator al website-ului www.vivasanint.ro. În acest scop vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât veți avea statutul de utilizator înregistrat. Prelucrarea se va încheia în cazul în care veți decide să vă dezbonați.
2. Executarea contractului de vânzare-cumpărare realizat prin achiziția făcută de dumneavoastră pe website-ul www.vivasanint.ro Vom prelucra datele dumneavoastră pe durata de timp necesară pentru a gestiona achiziţionarea produselor sau a serviciilor pe care le-aţi cumpărat, incluzând eventuale returnări, reclamaţii sau plângeri legate de achiziţionarea produsului sau a serviciului respectiv.

În unele situații vom prelucra datele dumneavoatră și ulterior acestui moment în acord cu prevederile legale în domeniul fiscal contabil.

Datele dumneavoastră referitoare la cardul bancar vor fi prelucrate doar pe durata pentru care ne veți da acordul de prelucrare a acestora

3. Pentru a răspunde solicitărilor sau cererilor făcute de dumneavoastră direct sau prin intermediul formularul de contact de pe website-ul www.vivasanint.ro Vom prelucra datele dumneavoastră atât timp cât este necesar pentru a vă satisface solicitarea sau cererea.
4. Scopuri de marketing Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate până când vă veţi dezabona de la newsletter-ul Vivasan Laur.

În cazul participării la acţiuni promoţionale, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioadă de 6 luni de la încheierea acţiunii promoţionale.

5. Analizarea utilizării în vederea îmbunătăţirii serviciilor Vom prelucra punctual datele dumneavoastră pe durata în care efectuăm o acţiune privind calitate și îmbunătățirea serviciilor oferite de www.vivasanint.ro.

 

Indiferent de scopul în care prelucram datele si de durata necesară atingerii scopului vizat, ulterior le vom stoca şi proteja în mod corespunzător pe durata de timp în care pot decurge responsabilităţi derivate din respectiva prelucrare, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Ulterior dupa de termenele impuse de lege expiră, vom proceda la ştergerea datelor cu caracter personal.

 1. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI?

 

Pentru a îndeplini scopurile indicate în această Politică de confidenţialitate, este necesar să acordăm acces la datele dumneavoastră terţilor cu care colaborăm în activitatea noastră:

 • instituţii financiare;
 • organe specializare în descoperirea şi prevenirea a fraudei;
 • furnizori de servicii IT;
 • furnizori şi colaboratori de servicii logistice, de transport şi de livrare;
 • furnizori şi colaboratori de servicii legate de marketing şi publicitate.

 

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CÂND NE PUNEŢI LA DISPOZIŢIE DATELE PERSONALE?

 

Drepturile dumneavoastră referitoare la protecția datelor cu caracter personal prevăzute de legislația europeană și românească sunt garantate de către Vivasan Laur SRL.

Oricare dintre drepturile dumneavoastră poate fi exercitat gratuit, în orice moment, trimițând un mesaj la adresa de email …….

În termen de 30 de zile de la primirea mesajului dumneavoastră, vă vom transmite răspunsul nostru referitor la cererea trimisă.

Drepturile dumneavoastră:

 

 • Aveți dreptul să ne solicitați accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem. În cazul în care aveți cont de utilizator al website-ului, puteţi verifica/accesa aceste informaţii şi în secţiunea corespunzătoare datelor dumneavoatră personale.
 • Aveți dreptul să ne solicitați să rectificăm datele pe care le deținem. În cazul în care aveți cont de utilizator al website-ului, puteţi accesa secţiunea corespunzătoare datelor personale din contul de utilizator pentru a modifica sau actualiza datele personale. Prin furnizarea activă a datelor dvs. personale prin orice mijloace, garantaţi că acestea sunt adevărate şi exacte şi vă angajaţi să ne comunicaţi orice modificare sau schimbare a acestora. Orice pierdere sau daună provocată website-ului sau operatorului website-ului sau oricărei părţi terţe prin comunicarea unor informaţii eronate, inexacte sau incomplete în formularele de înregistrare, va constitui responsabilitatea exclusivă a utilizatorului.
 • ȘTERGEREA. Aveți dreptul să ne solicitați să vă ştergem datele în măsura în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care este nevoie să le prelucrăm astfel cum v-am informat mai sus sau în cazul în care nu mai avem legitimitatea de a face acest lucru.
 • LIMITAREA. Aveți dreptul să ne solicitați limitarea prelucrării datelor dumneavoastră ceea ce înseamnă că în anumite cazuri, ne puteţi solicita să suspendăm temporar prelucrarea datelor sau să le stocăm o perioadă mai îndelungată decât cea necesară pentru atunci când este posibil să aveţi nevoie de ele.

Dacă ne-aţi dat consimţământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în orice scop, aveţi dreptul să îl retrageţi în orice moment.

 • Dacă temeiul legal al prelucrării datelor are la bază consimţământul exprimat de dumneavoastră sau pe executarea contractului, astfel cum am explicat în această Politică de Confidențialitate, aveți dreptul să solicitaţi portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aceasta înseamnă că veţi avea dreptul să primiţi datele personale pe care ni le-aţi pus la dispoziţie într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, pe care să îl puteţi transmite altui operator în mod direct, cu condiţia să fie posibil din punct de vedere tehnic.
 • OPOZIȚIA. Când prelucrarea datelor cu caracter personal se întemeiază pe interesul legitim, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor.

 

Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă de control

al protecţiei datelor, respectiv Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România, tel. +40.318.059.211; +40.318.059.212, Fax:+40.318.059.220, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, web-site-ul: www.dataprotection.ro.

 1. DATELE PERSONALE ALE TERȚILOR

 

Oferim funcţii sau servicii care necesită prelucrarea datelor personale ale unei terţe părţi pe care ni le furnizaţi, astfel cum se întâmplă în cazul activării şi trimiterii de cadouri sau al gestionării cererii pentru bonuri cadou. Dacă ne puneţi la dispoziţie Date personale ale altor persoane, garantaţi că le-aţi informat cu privire la scopurile şi modul în care trebuie să prelucrăm datele lor personale.

 

 1. MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENŢIALITATE

 

Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta Politică de confidenţialitate. În aceasta situație, vă vom comunica în diferite moduri prin intermediul website-ului (de exemplu, printr-un anunţ tip banner, printr-o fereastră pop-up sau printr-o notificare push) sau vă vom transmite la adresa de e-mail atunci când modificarea în cauză este importantă pentru confidenţialitatea dumneavoastră, astfel încât să puteţi verifica modificările, să le evaluaţi şi, dacă este cazul, să vă opuneţi sau să anulaţi orice serviciu sau funcţionalitate.

 

 

 1. INFORMAŢII PRIVIND COOKIE-URILE

 

Utilizăm cookie-uri şi dispozitive similare pentru a vă facilita navigarea pe website-ul nostru, pentru a şti cum interacţionaţi cu noi şi, în unele cazuri, pentru a vă putea afişa reclame pe baza obiceiurilor dumneavoatră de navigare. Vă rugăm să citiţi Politica de cookie-uri pentru a cunoaşte în detaliu cookie-urile şi dispozitivele similare pe care le folosim, scopul acestora şi alte informaţii de interes.

Se incarca
Se incarca